STIHL diamant-kappskiver

For betong, asfalt og naturstein

STIHL diamant-kappskiver

Vi sikrer den høye kvaliteten på STIHL-diamantskivene gjennom omhyggelig materialvalg, perfekt produksjon etter nyeste metoder og streng kvalitetskontroll. Skrivene utmerker seg med en rekke avgjørende bruksfordeler:

 

  • høyere temperaturtoleranse
  • høy kappeeffekt
  • lengre levetid
  • billige i drift

 

Omhyggelig avstemming av alle delene i segmentet

Segmentavstemming av skivene garanterer optimal kappeeffekt. Bindingssystem, diamantkonsentrasjon og -kornkvalitet er konstruert for bensindrift, noe du vil nyte godt av i form av mindre anstrengende arbeid og lengre levetid.

Skivenes konstruksjon

Skivene er utformet med tanke på maksimal varmebelastning. Man vil derfor kunne kappe eksakt og sikkert også under de meste ekstreme arbeidsforhold, uten at skiven mister sin stabilitet. Ved våtkapping teller dette spesielt positivt på kappeeffekt og levetid. Med segmentmellomrom spesielt for betong- og asfaltskiver går både avkjølingen og bortførselen av kappestøv lettere.

Alle segmenter blir forslipt på fabrikken

Forsliping på fabrikken har gir to viktige fordeler. For det første får du full kappeeffekt allerede første gang du bruker maskinen - du slipper altså en "innkjøringsperiode". For det andre oppnås en så stor nøyaktighet for aksial- og radikalkast at kappeeffekt, matehastighet og levetid optimeres.

Det finnes STIHL diamantskiver i de fire effektklassene 5, 40, 60 og 80.