Tips for håndtering av batterier

Tips for håndtering av batterier

Riktig håndtering er alfa og omega for lang batterilevetid. Her får du mange nyttige råd og tips om det:

Generelle tips

 

  • Beskytt batteriet mot fuktighet, varme, ild og direkte sollys.
  • Batteriet skal bare brukes i temperaturområdet fra -10 °C til +50 °C.
  • Beskytt batteriet mot bruk av uvedkommende (f.eks. barn).
  • For å unngå utilsiktet start av motoren, bør du ta ut batteriet når arbeidet er utført.
  • STIHL batterier skal bare lades med STIHL ladere, og trekk deretter ut strømstøpselet.
  • Oppbevar batteriet på et sikkert sted i et tørt og lukket rom.
  • For optimal levetid og lav selvutlading bør batteriet oppbevares ved temperaturer fra + 10 °C til + 20 °C. Det beste er å oppbevare batteriet i kjelleren. Der er det som regel verken for varmt eller for kaldt.
  • Dersom du skal oppbevare batteriet over lengre tid, f.eks. gjennom vinteren, bør det oppbevares ved ca. 30% ladekapasitet. Lad opp batteriet først like før det skal brukes i maskinen igjen.
  • Hvis du har et reservebatteri, bør du ikke oppbevare det ubenyttet, men bruke det vekselvis med det andre batteriet.
  • Batteriet må ikke åpnes, og defekte eller deformerte batterier må ikke brukes. Hvis batteriet er defekt, må det byttes, Ta kontakt med STIHL forhandleren.

 

 

Riktig lading av STIHL batterier - funksjonsprinsipp