Litiumionbatterier – det grunnleggende

STIHLs litiumionbatterier er utviklet internt og er unike kraftpakker for elektroverktøy med lang levetid. Finn ut mer om litiumionbatteriene nå.

Litiumionbatteriet STIHL AP 500 S og den batteridrevne motorsagen STIHL MSA 300

Litiumionbatterier: oppbygning og funksjon

Først har vi satt sammen en liten oversikt over alt som har med oppbygningen og funksjonaliteten til litiumionbatterier å gjøre. 

Prosessen til et STIHL litiumionbatteri er illustrert her. Når man bruker enheten, strømmer det elektroner fra anoden til katoden

Når man bruker enheten, strømmer det elektroner fra anoden til katoden.

Litiumionbatteriers oppbygning

Et litiumionbatteri består av mange celler som hver har to elektroder: en negativ anode og en positiv katode. Under utladings- og ladeprosesser transporterer en elektrolyttvæske litiumioner mellom disse to elektrodene.

Elektrodene er også elektronisk isolert av en separator for å forhindre kortslutning.

Prosessen til et STIHL litiumionbatteri er illustrert her. Elektroner strømmer fra katoden til anoden når man lader batteriet.

Elektroner strømmer fra katoden til anoden når man lader batteriet.

Slik fungerer litiumionbatterier

Når man bruker litiumionbatterier, avgis det litiumioner og elektroner på anodesiden – det finner da sted en utladingsprosess. Litiumionene migrerer gjennom elektrolyttvæsken og separatoren til katoden, mens elektronene strømmer gjennom den ytre kretsen og utfører elektrisk arbeid. Denne prosessen genererer elektromotorisk kraft som driver det batteridrevne verktøyet.

Prosedyren fungerer nøyaktig motsatt når batteriet lades opp: Litiumionene migrerer da fra katoden og gjennom elektrolyttvæsken til anoden.

Litiumionbatterier: Levetid og holdbarhet

STIHL litiumionbatterier er ikke engangsbatterier, men har ekstra lang levetid og holdbarhet – det er en stor fordel i forhold til bærekraft. Når det gjelder lading, egner litiumionbatterier seg for opptil 1200 ladesykluser. Takket være den nyeste celleteknologien tåler STIHL AP 500 S-batteriet opptil 2400 ladesykluser.

Den over gjennomsnittlige levetiden til STIHL litiumionbatterier gjenspeiler den spesielle produktkvaliteten. STIHLs batteripakker kan også brukes til mange forskjellige batteridrevne verktøy fra STIHL – både gamle og nye generasjoner. Batteripakkene er spesialutviklet for STIHL elektroverktøy og tilbyr ikke bare enorm pålitelighet, men er også en veldig langsiktig investering. 

Litiumionbatteri-kapasitet

Private brukere kan for tiden ikke selv måle batterikapasiteten til litiumionbatteriene. Hvis du har spørsmål om gjenværende batterikapasitet eller merker en reduksjon i batterikapasiteten, kan du kontakte nærmeste STIHL-forhandler for å få råd av en ekspert. STIHL batteriforhandlere bruker et batteridiagnoseverktøy til å finne den helt nøyaktige batterikapasiteten. De kan også svare på spørsmål om STIHL-batterienes driftstid og ladetider.

Dyputlading av litiumionbatterier

Du har kanskje hørt at et batteri kan ta skade av å bli «dyputladet», altså nesten fullstendig utladet. Og STIHL er vi avhengige av toppmoderne batteriteknologi. Selvutladingen fra litiumioncellene er ubetydelig lav – 1 til 3 % per år, noe som betyr at STIHL-batterier generelt er godt beskyttet mot dyputlading.

Likevel anbefaler vi at man er nøye med å oppbevare litiumionbatterier på riktig måte. Hvis batteriet ikke skal brukes på mer enn en måned, bør det holdes på et ladenivå mellom 40 % og 60 % for å forlenge cellenes levetid. 

STIHL batteriboks med STIHL-batterier på en verkstedhylle

Det er best å lagre batteriene med et ladenivå på mellom 40 og 60 %.

Selv når de er helt tomme, kan moderne STIHL-batterier som regel lagres i noen måneder om vinteren uten at de blir dyputladet. Her spiller BMS, det intelligente batteristyringssystemet, en viktig rolle.

BMS overvåker både kontinuerlig drift av litiumionbatteriet innenfor et forhåndsbestemt område og spenningen i cellene. Hvis spenningen i battericellene faller for mye, går batteriet automatisk i hviletilstand og avbryter utladingen for å forhindre dyputlading.

Smarte batterier fra STIHL

Litiumionbatterier: temperaturområde

For optimal lagring av batteripakkene og for å sikre lang levetid anbefaler vi at de lagres med en omgivelsestemperatur på ca. 20 °C. Dette betyr at batteriene vil ha full ytelse også rett etter lagring. I prinsippet er det mulig å lagre batteripakker innenfor et temperaturområde på -20 °C til +50 °C, selv om man må forvente et visst funksjonstap og levetidstap ved de aller laveste og aller høyeste temperaturene.

Hvis noe er uklart, kan du sjekke bruksanvisningen for batteriet. Ellers vil en ekspert hos STIHL-forhandlerne våre gjerne hjelpe deg.

Litiumionbatterier: Kassering og resirkulering

Selv om de har lang levetid, vil litiumionbatteriene til slutt måtte kasseres eller resirkuleres. For at du skal vite nøyaktig hva du skal gjøre med utslitte STIHL litiumionbatterier, har vi gitt deg all relevant informasjon nedenfor.

STIHL-forhandlerens salgsområde med medarbeidere og kunder

Brukte batterier kan returneres til en STIHL-forhandler.

Kassering av litiumionbatterier

Lever brukte batterier til en STIHL-forhandler for gratis kassering eller lever dem til et offentlig returpunkt.

Litiumionbatterier av typen STIHL AR må leveres inn hos spesialforhandlere eller spesialmottak, ikke legges sammen med vanlig avfall, siden det fortsatt kan være mulig å lade batteriet. Følg forskriftene som gjelder for miljøvennlig kassering i din region. 

Batterier må aldri lagres eller transporteres løst og ubeskyttet, men må alltid beskyttes mot kortslutning når de returneres. For å gjøre dette kan du legge litiumionbatteriene i originalemballasjen eller i en plastpose, men alltid med tildekkede poler. Eventuelt kan batteriene legges i tørr sand. Se servicesidene våre for mer informasjon om hvordan du kvitter deg med batterier og gamle elektriske apparater.

Litiumionbatterier: resirkulering 

Resirkulering er nødvendig for å sikre ansvarlig bruk av ressurser. Det gjør det mulig å gjenbruke verdifulle komponenter i litiumionbatteriene. Det finnes våtkjemiske prosesser for resirkulering av litiumionbatterier: Batteriene samles inn, makuleres, konverteres til svart masse og gjenvinnes elektrokjemisk. 

Fordi bærekraft er så viktig for oss alle, planlegger STIHL å bruke stadig mer resirkulerte materialer og materialer som er anskaffet fra etiske kilder, til å produsere litiumionbatteriene sine i fremtiden.

Minneeffekt

Mange er fortsatt bekymret for den såkalte minneeffekten i batterier – men hva er sannheten om dette? Minneeffekt er tap av kapasitet i nikkel-kadmium-batterier som følge av for tidlig opplading. Hvis batterier av denne typen ikke er helt utladet før de lades opp igjen, «husker» de energibehovet fra de siste ladeprosessene og bruker bare denne nøyaktige energimengden ved lading. Det vil føre til at de raskt mister kapasitet og blir ubrukelige.

STIHL BGA 57 batteridrevet løvblåser uten minneeffektskader

Denne effekten forekommer ikke på STIHL litiumionbatterier. I stedet har batteriene fra STIHL det ypperste av batteriteknologi.

Har du fortsatt tekniske spørsmål? Les mer om minneeffekten i veiledningen vår.

Viktige spørsmål og svar

Har du flere spørsmål om batterier? 

Mer om batteriteknologi